TRIZ in het voortgezet onderwijs
: een exploratieve studie naar de inpassing van de TRIZ methodologie voor oplossingsgericht creatief denken in het schoolvak Onderzoek en ontwerpen op het voortgezet onderwijs

  • D.H. de Voogd

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

TRIZ is een creatieve methodiek om effectief probleemgericht oplossingen te bedenken. De methodiek heeft zich in het bedrijfsleven bewezen, maar de ontwikkelingen in onderwijs zijn achtergebleven (Barak 2002). Het leent zich goed voor het vak Onderzoek en Ontwerpen van Stichting Technasium waarbij creatief denken een belangrijk onderdeel is. Dit artikel behandelt de onderzoeksvraag: Met welke oplossingen komen Havo 3 leerlingen bij het vak Onderzoek en Ontwerpen [O&O] in het Voortgezet Onderwijs als zij werken vanuit de aangereikte creatieve denkmethodiek TRIZ. In twee 3 Havo- O&O klassen van verschillende scholen is een inleidende presentatie gehouden over TRIZ met kleine workshopoefeningen om de leerlingen enthousiast te maken over de effectiviteit van TRIZ en de visie die erachter schuilt. Vervolgens is met de casus “Vleesverkleuring in supermarkten” in een drietal idee-generatie rondes gemeten in hoeverre de beschreven ideeën inventief (I), conventioneel (C) of niet relevant (N) zijn. Leerlingen gebruikten daarbij drie van de 40 inventieve principes van TRIZ te weten #1 segmentatie, #3 lokale kwaliteit en 7# nestelen. In een vragenlijst is vervolgens de beleving van de TRIZ workshop gemeten en de aantrekkelijkheid van het aangeboden materiaal. Analyse wijst uit dat leerlingen in een zeer korte tijd tot een groot aantal inventieve oplossingen komen in een voorgelegde casus. De blanco conceptmaps tonen aan dat leerlingen het nog lastig vinden om het idee-generatie proces te verbinden aan een heldere structuur waarbij idee-evaluatie kan plaatsvinden. TRIZ wordt ervaren als een prettige eyeopener, waarbij de introductie als zeer interessant wordt ervaren, maar moeilijkheden wordt ervaren bij het toepassen ervan in zo’n kort tijdsbestek. Er is meer exploratief en vergelijkend onderzoek nodig om materiaal verder te ontwikkelen tot eenvoudige handzame tools die opgepakt worden en bijdragen aan het creatieve denkproces ingepast in het curriculum van het voortgezet onderwijs.
Datum prijs27 nov 2017
Originele taalNederlands
BegeleiderGonny L.M. Schellings (Afstudeerdocent 1)

Citeer dit

TRIZ in het voortgezet onderwijs: een exploratieve studie naar de inpassing van de TRIZ methodologie voor oplossingsgericht creatief denken in het schoolvak Onderzoek en ontwerpen op het voortgezet onderwijs
de Voogd, D. H. (Auteur). 27 nov 2017

Scriptie/Masterproef: Master