Synthese en conformatieanalyse van fosfaatgemethyleerde nucleosiden : conformatietransmissie in 3'(0)gefosforyleerde thymidineverbindingen pseudorotatie in monocyclische oxyfosforanen

  • Wim Doedel

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

Datum prijs1 feb 1987
Originele taalNederlands

Citeer dit

'