Stedebouw in de stadsvernieuwing? : een analyse van stedebouwkundige en volkshuisvestingsaspecten in de stadsvernieuwingswijk Crooswijk te Rotterdam, uitgewerkt in een structuurschets voor de wijk en een bebouwingsplan voor een woonbuurt

  • Mariette Gobbens

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

Datum prijs31 aug 1983
Originele taalNederlands

Citeer dit

'