Een duurzame structuur
: naar een duurzaam gebruik van kantoorgebouwen

  • M.L.L. Evers

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

Duurzame ontwikkeling zoekt naar een balans tussen 'Planet', 'People' en 'Profit', maar in het huidige duurzaam bouwen zijn de 'People' op de achtergrond geraakt. In dit afstudeeronderzoek wordt de mens, als gebruiker van gebouwen, betrokken in het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen. Dit kan gedaan worden door het integreren van een zogenaamde duurzame structuur: Een relatief kleine en bovendien flexibele ingreep die onder andere de gebruiksduur van het kantoorgebouw verlengt en duurzaam gebruik stimuleert. Om deze ontwerpingreep te kunnen realiseren is een methode ontwikkeld, waarin de gebruiker een prominente plaats inneemt. Het Ministerie van VROM is onderwerp van de case waarin deze methode getoetst wordt.
Datum prijs30 apr 2007
Originele taalNederlands
BegeleiderJ.M. Post (Afstudeerdocent 1), Wim Zeiler (Afstudeerdocent 2) & G.J.W. van den Brand (Afstudeerdocent 2)

Citeer dit

'