Aanzet tot simultane meting van magnetische susceptibiliteit en elektrische geleidbaarheid met SQUID-gradiometer-opstelling

  • G.C.A. Couweleers

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

Datum prijs1990
Originele taalNederlands
BegeleiderC.H. Massen (Afstudeerdocent 1)

Citeer dit

'