Aanzet tot het karakteriseren van het relaxatiegedrag van HP-PE vezels met behulp van het 1 dimensionaal schapery relaxatie model : tussenrapport

  • L.W. Steenbakkers

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

Datum prijs31 aug 1988
Originele taalNederlands

Citeer dit

'