Aanzet tot een nieuw LCA-model voor gebouwen
: theoretische en praktische knelpunten in de levenscyclusanalyse voor gebouwen en de zwaartepunten in het milieuprofiel van woningen

  • I.S. Blom

Scriptie/Masterproef: Master

Samenvatting

Datum prijs31 jan 2006
Originele taalNederlands
BegeleiderN.A. Hendriks (Afstudeerdocent 1), H. van Nunen (Afstudeerdocent 2) & A.J.J. van der Zanden (Afstudeerdocent 2)

Citeer dit

'