Scripties zoeken

Zoek in alle inhoud

Filters voor Afstudeerscripties

Concepten zoeken
Geselecteerde filters

Ontwerp van een woningbouwcomplex in de situatie Oude Haven/Groenendaal Rotterdam

Auteur: Stokla, B., 31 aug 1983

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een systeem voor roosterafstemming in ziekenhuizen

Auteur: Janssen, N., 1986

Scriptie/Masterproef: Master

De ontwikkeling van een simulator van een spraaktelecommunicatienetwerk : een benadering vanuit het vakgebied van de mens-systeeminteractie

Auteur: van Uffelen, E., 30 jun 2000

Begeleider: Thijs, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De invloed van de deeltjesgrootte op de stofoverdracht en de gasverdeling in een fluidbed

Auteur: Schoonderbeek, J., 31 mrt 1990

Begeleider: van Lare, C. (Afstudeerdocent 1) & Thoenes, D. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Multiplicative four quadrant acoustic pulse-echo system

Auteur: Lengkeek, J., 31 aug 1980

Begeleider: Zaalberg, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Improvement of the Assembléon service system using e-maintenance technology

Auteur: van Laarhoven, M., 30 apr 2007

Begeleider: Goossenaerts, J. (Afstudeerdocent 1) & Kiesmuller, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Reductie kosten logistiek proces van de afbouw: ontwikkelen van een hulpmiddel voor logistieke uitvoering van het project European Patent Office in samenwerking met een partner

Auteur: Prins, C., 31 aug 2016

Begeleider: de Bruijn, C. (Afstudeerdocent 1), Vastert, E. (Afstudeerdocent 2) & Broekhuijsen, G. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Iteratieve gekoppelde kanalenberekeningen voor hoge spintoestanden met stapsgewijs te bepalen analytische oplossingen

Auteur: Leunissen, J., 31 aug 1979

Begeleider: Leunissen, J. (Afstudeerdocent 1) & Tolsma, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Filmmuseum aan Anspachlaan te Brussel

Auteur: Cobben, L., 31 aug 1985

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1), Kerssemakers, A. (Afstudeerdocent 2) & van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Repronika-informatie-systeem

Auteur: Janssen, G., 31 aug 1977

Scriptie/Masterproef: Master

Quick-scan ergonomie : een methode voor het in kaart brengen van de ergonomie in de productie

Auteur: van der Heide, K., 31 mei 1988

Begeleider: Kragt, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Nakalkulatie, orderverwerking en kapaciteiten van een printbedrijf

Auteur: de Reus, M., 30 nov 1984

Scriptie/Masterproef: Master

Technologische en conjuncturele invloeden op Diazo in de tekenkamermarkt

Auteur: Fieren, W. & van der Marck, H., 31 mrt 1994

Begeleider: Douben, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp voor een centrum voor de kunsten te Arnhem

Auteur: Hegeman, L., 31 dec 1998

Begeleider: van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een kunstmatige werklast voor het B7700 computersysteem

Auteur: van den Bosch, W., 31 okt 1977

Begeleider: Kylstra, F. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Krachtsensor berustend op het magneto-elastisch effekt

Auteur: Troost, J., 31 aug 1984

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Economic growth and the environment in developing countries: the case of cement consumption and related carbon dioxide emissions in the construction industry in Chile

Auteur: Pluk, M., 31 aug 2004

Begeleider: van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Afstudeerdocent 1), van den Brand, G. (Afstudeerdocent 2), Serpell, A. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & Szirmai, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Transfer of manual pit emptying technology (MAPET) to unplanned urban areas in Southern Africa

Auteur: de Vreede, E., 31 dec 1998

Begeleider: Gaillard, H. (Afstudeerdocent 1), Rijnsburger, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1), Nagel, A. (Afstudeerdocent 2) & Szirmai, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Product flow consolidation : exploiting a winning opportunity

Auteur: van Oosterhout, L., 31 mei 1999

Begeleider: Ploos Van Amstel, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De consumptieveschool: bourgondisch leren leven 2.0!

Auteur: Jong, H., 28 feb 2014

Begeleider: Dekkers, J. (Afstudeerdocent 1) & Walraven, A. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

The design of an analogue frontend for a DMT based ADSL modem

Auteur: de Groot, H., 31 aug 1997

Begeleider: Segers, M. (Afstudeerdocent 1), Arends, M. (Externe persoon) (Externe coach) & Schuur, C. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Toestandsbeschrijving voor de ongeborene : een inleidende studie

Auteur: Veth, A., 31 jan 1970

Begeleider: Mulders, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Aramidevezel gewapend cement : experimenteel onderzoek naar het mechanisch gedrag

Auteur: Goudswaard, I., 1988

Scriptie/Masterproef: Master

Bouw van een digitale korrelator

Auteur: Smit, C., 31 aug 1964

Begeleider: Mulders, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Organisatie van de afbouw

Auteur: Pols, I., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Cementboardbouw : een bouwwijze met de gevouwen cementboardplaat als konstruktief gebouwonderdeel

Auteur: Janssen, H., de Vries, A. & Kemps, A., 31 aug 1986

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Interakties tussen een C=C dubbele band en een hetero-atoom, in delta-positie van deze band : een 13C N.M.R. onderzoek

Auteur: van der Pas, N., 1977

Begeleider: Buck, H. (Afstudeerdocent 1), van Dommelen, M. (Afstudeerdocent 2) & de Haan, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Schakeling om de gemiddelde waarde van een signaal te bepalen

Auteur: Bosman, C., 31 jan 1970

Begeleider: Zaalberg, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Interfacemanagement van het zorgproces voor COPD-patienten : analyse en herontwerp van de zorgketen met behulp van de PRISMA-methode voor incidenten-analyse

Auteur: Gerards, S., 31 aug 1998

Begeleider: van der Schaaf, T. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Een TDMA-systeem voor modelbesturing

Auteur: ten Holt, J., 31 aug 1973

Begeleider: Heetman, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Accurate I(V) and spectral response measurements

Auteur: Feijen, P., 30 apr 1995

Begeleider: Kaufmann, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Biofiltratie van formaldehyde bevattende afgassen

Auteur: Janssen, G., 1 jan 1987

Begeleider: Tels, M. (Afstudeerdocent 1) & Ottengraf, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderzoek naar de nauwkeurigheid van detailuitzet-handelingen

Auteur: Griffioen, J. & Mommers, M., 30 nov 1989

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

A critical assessment of the CB & H process as a technology for the amelioration of climate change

Auteur: Raven, J., 31 dec 2002

Begeleider: Werker, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Systeemspecificatie van een liftbesturing in TL

Auteur: Geerts, R., 31 aug 1994

Begeleider: Stevens, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Zicht op openbare verlichting : economisch ontwerpen

Auteur: Boersma, M., 31 mrt 1992

Begeleider: Geurts, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het ontwerpen en bouwen van een microcomputer

Auteur: Janssen, J., 30 nov 1970

Begeleider: Pieterse, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Wind farm effects on the atmosphere: a meso-scale and numerical modelling of the offshore boundary layer through parameterized turbine rotors

Auteur: Striedinger Pinilla, A., 30 jun 2014

Begeleider: Hartmann, H. (Externe persoon) (Externe coach), van Bussel, G. (Afstudeerdocent 1) & Bierbooms, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Naked truths: what your body reveals

Auteur: Wolzak, S., 2011

Begeleider: van Gelder, J. (Afstudeerdocent 1) & Megens, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Bachelor

Design of a X.25 co-processor level 3 implementation

Auteur: Schenkelaars, H., 31 aug 1985

Begeleider: Heetman, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Evaluatie-onderzoek PTT/SR - project

Auteur: van Dijck, A., 31 mei 1988

Begeleider: van Tuijl, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Voorkomen is beter dan genezen...: kwaliteitsverbetering bij gegevens-leveranciers, diagnose, verbeteringsalternatieven en oplossingsplan

Auteur: Hermans, M., 31 jan 1994

Begeleider: Kusters, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Het behouden van de voorsprong

Auteur: Valk, M., 31 mei 1996

Begeleider: Monhemius, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Economische beslissingsondersteuning bij logistieke verbeteringsmogelijkheden

Auteur: van Dijk, P., 30 apr 1992

Begeleider: Theeuwes, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Onderzoek naar de voordelen en inrichting van een centraal distributiecentrum voor langzaam lopende producten binnen Radar Food Groep

Auteur: Baptist, P. F., 31 aug 1998

Begeleider: Schaart, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Routing and multicommodity flows in planar graphs

Auteur: van Hoesel, C., 31 aug 1986

Begeleider: van Lint, J. (Afstudeerdocent 1), Schrijver, A. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & Benders, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Marketing strategy communication logging systems in West-Germany

Auteur: Heijnen, L., 31 aug 1989

Begeleider: van der Hart, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 74

Auteur: Snelders, W., 31 aug 1975

Scriptie/Masterproef: Master