Scripties/masterproeven zoeken

Medisch centrum te Riel

Auteur: Swillens, C., 31 aug 1994

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Rotterdam Lombardijen

Auteur: Schwartzenberg, R. J., 31 aug 1994

Begeleider: Loerakker, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De bondwrench als instrument voor kwaliteitsmetingen aan metselwerk

Auteur: van Geijtenbeek, G., 31 aug 1994

Begeleider: Schiebroek, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Vastgoedmanagement en service-marketing : kwaliteitsbeleving van de huurder als uitgangspunt bij klantgericht beheer van kantoorhuisvesting

Auteur: van der Voort, E. M., 28 feb 1995

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1), Hofman, H. (Afstudeerdocent 2) & Oppewal, H. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Afwijkingen in algemene bouwplaats kosten

Auteur: Borremans, S. & Bossers, S., 30 jun 2004

Begeleider: Poortman, E. (Afstudeerdocent 1) & Vissers, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Houthavens : stedebouwkundig plan : milieubewuste bouwontwikkeling naar het water

Auteur: Peeters, H., 31 aug 1994

Begeleider: Doevendans, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Herbestemmingsstudie sanitairfabriek Maastricht

Auteur: Rugl, R., 31 aug 1994

Begeleider: Ruijssenaars, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Wonen tussen rust en snelheid

Auteur: van der Kar, S., 31 aug 1994

Begeleider: Ruyssenaars, H. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1), de Hoop, W. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & van Zeijl, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Een voorstudie naar het ontwerp van: een transportsysteem ter verbetering van arbeidsomstandigheden en produktiviteit in de bouw

Auteur: van den Brand, C., 31 okt 1994

Begeleider: Maas, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bouwkostenconsequenties van het bouwbesluit

Auteur: Hoedemakers, M., 31 okt 1994

Begeleider: Maas, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Kunstcluster Tilburg : een funktioneel ontwerp voor Brabants Conservatorium, Dansacademie Brabant, Concertzaal Tilburg . The Joy of Syntax : workshop

Auteur: van Boxtel, P., 31 aug 1996

Begeleider: Daru, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Schuifkrachtoverdracht in contactvlakken van zelfverdichtend beton bij prefab elementen

Auteur: Janmaat, D. & Welzen, M., 30 jun 2004

Begeleider: Hordijk, D. (Afstudeerdocent 1) & de Boer, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Nationaal judo centrum

Auteur: van Knippenberg, J., 27 okt 1983

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Raadhuis Boxtel

Auteur: Pesch, M., 31 aug 1982

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Vochtresponsie : de invloed van luchtcapaciteit en hygroscopiciteit op de vochtbalans voor vertreklucht

Auteur: Donze, G., 31 aug 1987

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Inventarisatie en verkenning naar inhoudelijke verschuivingen van woonvormen : tendenzen tot woonvernieuwing na 1975 (individualisering in het wonen)

Auteur: Vellekoop, C., 31 aug 1982

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De autonomie van de klassieke vorm als historieloos middel

Auteur: van Leeuwen, P., 31 aug 1982

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Z.B.W. als drager voor een binnenstedelijk milieu

Auteur: Petit, L., 31 aug 1981

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een onderzoek naar de invloed van de projectgrootte op de bouwkosten van woningen en de kostenconsequenties van variatie

Auteur: Beerts, P., 31 aug 1982

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek naar de voorwaarden voor het funktioneren van een lokale vestiging van een Nederlands raadgevend ingenieursburo in een ontwikkelingsland

Auteur: van den Bersselaar, A., 31 aug 1982

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Woningbouw in de binnenstad van Heerlen

Auteur: Widdershoven, J., 31 aug 1981

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een aanzet tot de ruimtelijke planning van kantoren in Eindhoven

Auteur: Krooshof, F., 25 nov 1983

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Projekt Heumarkt Keulen

Auteur: Heystek, J., 29 feb 1984

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De academie Sint Joost in Breda . Ontwerp voor een Akademie voor Beeldende Kunst

Auteur: van Hecke, C., 31 aug 1982

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Kosten in opgesplitste woningbouwprojecten : een onderzoek naar kostenconsequenties van het opsplitsen van grote woningbouwprojecten in kleinere deelprojecten

Auteur: Philippens, M., 31 aug 1983

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Geldrop

Auteur: Willems, W., 30 nov 1983

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van de principes van het "Material Management" in de bouwnijverheid

Auteur: van der Velden, C., 31 aug 1980

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De stedelijke struktuur van Tilburg . Het voordeel van de twijfel . Drie projekten

Auteur: Vesseur, J., 29 feb 1984

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Over de planning van bedrijventerreinen : aspekten van de relatie technologie en ruimte

Auteur: Berden, A., 31 aug 1982

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De invoering van een kwaliteitssysteem bij een bouwbedrijf

Auteur: Kalverda, W., 31 aug 1982

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Wonen op Wittenburg

Auteur: Brandwijk, H., 27 okt 1983

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

"Waar stad en spoor elkaar ontmoeten"

Auteur: Hardeman, W., 27 okt 1983

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 539

Auteur: Habets, J., 31 aug 1979

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek en planning van collectieve voorzieningen

Auteur: Kaiser, L., 31 aug 1980

Begeleider: van Lohuizen, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Purmerend en de Purmer

Auteur: Hoogzaad, J., 31 aug 1978

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Zwartbroek

Auteur: Frencken, G., 31 aug 1978

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 384

Auteur: van der Kam, O., 31 aug 1978

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Gezondheidscentrum Coevering - Geldrop

Auteur: Hendriks, L., 31 aug 1979

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Woonomgeving : een onderzoek naar invloeden op, gebruikswaarde van en verbeteringen in de direkte woonomgeving

Auteur: Dullaart, R., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

"Leuvenaarstraat - Middellaan" Breda

Auteur: Backx, W., 31 aug 1978

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Theater en woningen te Wijck - Maastricht

Auteur: Dekkers, J., 31 aug 1978

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Is netwerkplanning in de bouw te programmeren? : een onderzoek naartoepassingsmogelijkheden van elektronische netwerkverwerking voor de bouwnijverheid

Auteur: Goltstein, P. M., 31 aug 1979

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Drager - Prinsejagt

Auteur: Bezemer-Leusink, H., 31 aug 1979

Scriptie/masterproef: Master

Laboratoriumonderzoek met betrekking tot de vries- dooimechanismen van beton : mogelijkheid tot fragmenteren?

Auteur: Kempenaars, J., 31 aug 1979

Begeleider: Kreijger, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Voegen naar de maat - kosten voor de baat : passingen, passingskosten

Auteur: de Vries, K., 31 aug 1977

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Voor-calculatie, kostenbewaking, na-calculatie

Auteur: Bogman, J. & Salemans, H., 31 aug 1977

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Het Tramstraat-kwartier

Auteur: Tol, B., 31 aug 1977

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Industrialisatie en renovatie

Auteur: Egmond, M., van Oorschot, H. & Klinkenbijl, W., 31 aug 1975

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master