Scripties/masterproeven zoeken

Intergemeentelijk struktuurplan streekgewest Weert . Het verstedelijkingsmodel

Auteur: Visser, J. & van Malde, M., 31 aug 1978

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek naar de berekening van kolomvoetplaten

Auteur: Alma, J., 31 aug 1978

Begeleider: van Douwen, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Historiese ontwikkelingen in de gebruikswaarde van volkswoningbouw: onderzocht aan de hand van Nijmegen

Auteur: Ribbink, H. & van der Pol, C., 31 aug 1978

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1), Hellgardt, M. (Externe persoon) (Externe coach), Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 2) & de Hoop, W. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Uitvoeringstechnieken voor de vernieuwbouw : een aanzet tot de ontwikkeling van uitvoeringstechnieken voor de vernieuwbouw toegespitst op binnenwanden

Auteur: van den Brink, E., 31 aug 1977

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Volkshuisvesting en eigen woningbezit : hoekstenen van een beleid

Auteur: Vermeeren, A., 31 aug 1978

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Volkshuisvesting : ontwikkeling in de jaren '70

Auteur: de Groot, W. & Hock, J., 31 aug 1979

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Grondprijzen : een onderzoek naar de grondprijsvorming in een stedelijk gebied

Auteur: van der Kamp, H., 31 aug 1979

Scriptie/masterproef: Master

Monumentenzorg en ruimtelijke ordening : het bestemmingsplan ex art. 37.5 WRO

Auteur: van Hoof, H. & Bierman, R., 31 aug 1978

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een onderzoek naar de toepassing van verschillende planningstechnieken bij de voorbereiding en bij de uitvoering van grote bouwprojecten

Auteur: Lucassen, P., 31 aug 1979

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Distributie-planologie en het verschijnsel zelfbedieningswarenhuis : de effekten van een zelfbedieningswarenhuis in de regio Breda

Auteur: Heskes, H., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Over het openbaar vervoer . Het voorzieningennivo van het stedelijk openbaar vervoer

Auteur: Schuuring, R., 31 aug 1978

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Ruimtelijke planvorming in Nuenen

Auteur: Steyn, C., 31 aug 1980

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Methode voor het programmeren van bewonersinspraak . Ontwerpen voor inspraak.......met inspraak

Auteur: Hoogstraaten, P., 31 aug 1979

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bouwen voor de buurt en de onbetaalbare vervangende nieuwbouw

Auteur: Hustinx, G. & van Voorene, J., 31 aug 1978

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Stadsvernieuwingsprojekt Breda

Auteur: Backx, W. & Schutijser, F., 31 aug 1979

Begeleider: Bax, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Gezondheids- en opleidingscentrum in Tanzania

Auteur: Sonnemans, E., 31 aug 1979

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Over wonen, architektuur en Treffinaterrein

Auteur: Thier, L., 31 aug 1978

Begeleider: Bekaert, G. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Voorstudies ontwerp woningbouw Westwal/ Katerstraatje

Auteur: van de Ven, R., 31 aug 1980

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Het ontwerp van een radiostudio voor de regionale omroep Brabant

Auteur: van Meurs, J., 31 aug 1979

Begeleider: de Lange, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1585

Auteur: de Jong, P., 31 aug 1989

Scriptie/masterproef: Master

Renoveren - vervangen . Ontwerp gefaseerde vervangende nieuwbouw te Amsterdam

Auteur: Elbers, A., 31 aug 1978

Begeleider: Zwarts, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

T-hoog : herbestemming

Auteur: Heidecker, P., 31 aug 1989

Begeleider: Henket, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Verslag van het ontwerp voor een woonstraat aan de Smalle Haven in het centrum van Eindhoven

Auteur: Bonnemayer, J., 31 aug 1979

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Huisvuilslakken

Auteur: van de Wouw, L., 31 aug 1980

Begeleider: de Krijger, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Evenementenhal . Tentoonstelsel . Brandweerkazerne Venlo

Auteur: Cobussen, H., 31 aug 1989

Begeleider: Eijkelenboom, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Stalen kolomkop in een betonnen plaatvloer

Auteur: Cats, D., 31 aug 1989

Begeleider: Stark, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Organisatie van buurtbeheer : onderzoek naar de wijze waarop beheeraktoren de samenwerking en organisatie in het buurtbeheer van naoorlogse wijken vormgeven

Auteur: Meeuwis, P., 31 aug 1989

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Moskeeen en metselaars in de regio van Djenne

Auteur: van der Velden, R., 31 aug 1989

Scriptie/masterproef: Master

Het nieuwe spoor : een stimulans voor de stad : het stimuleren van de na-oorlogse particuliere woningverbetering door de gemeenten

Auteur: Timmermans, G. & Zwartkruis, H., 31 aug 1988

Begeleider: Fassbinder - Horr, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Ontwerp voor het Nederlands Architectuurmuseum te Rotterdam

Auteur: Graven, J., 31 aug 1989

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Martini Bianco

Auteur: Schuurman, J., 31 aug 1989

Begeleider: Slebos, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

En de zee was niet meer

Auteur: van der Veen, J., 31 aug 1989

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

C.A.D. - NEVANCO woningbouw : ontwerphulpmiddel voor een systeembouwer

Auteur: Waegemaekers, J., 31 aug 1989

Begeleider: Wagter, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Positioneren van prefab elementen en bekistingen

Auteur: Geraats, P. & Weren, P., 30 jun 1989

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Kinderhotel Aruba

Auteur: Koesters, G., 1989

Scriptie/masterproef: Master

Vista : een gebruiker- en ontwerperonderzoek

Auteur: Haarmans, G., 30 jun 1989

Scriptie/masterproef: Master

Concertgebouw Den Bosch

Auteur: de Wilde, M., 30 jun 1989

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Sporthal Tongelreep . Bepaling van overgangsweerstanden in een hot-box opstelling

Auteur: Dirks, H., 31 aug 1989

Begeleider: Vorenkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bouwen in de binnenstad Eindhoven : een studie naar de vergeten uitgangspunten het tweedehands bouwmateriaal van de binnenstad

Auteur: Beekman, P., 31 aug 1988

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bekistingsinzet : een aanzet tot verbetering van het materieelbeheer in een bouwbedrijf

Auteur: Zuthof, F., 30 jun 1989

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Vier woningen en winkels

Auteur: Sangers, J., 31 aug 1989

Begeleider: Apon, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Het opstellen van kriteria ten behoeve van toelatingsplanning : het ontwikkelen van een plan (middel) om te komen tot een geintegreerd multifunktioneel milieu

Auteur: Hoogeboom, G., 31 aug 1977

Begeleider: Goudappel, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Helmond-West . Van palmboom tot Horta

Auteur: Dijk, G. & Kandelaars, A., 31 aug 1977

Begeleider: Schmid, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master