Scripties zoeken

Zoek in alle inhoud

Filters voor Afstudeerscripties

Concepten zoeken
Geselecteerde filters

Produktieproces van diazo materialen Oce K 30S en Oce 30S gelakt transparant papier

Auteur: van Bael, G., 1 sep 1971

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Over tussenvoorraden bij de halfgeleiderfabricage in een keten van een tiental fasen

Auteur: Kirkels, M., 31 aug 1971

Begeleider: Monhemius, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Ferromagnetische resonantie in opgedampte nikkel-lagen

Auteur: Kuunders, J., 1 sep 1971

Begeleider: Zwikker, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Het bouwen van een blokgestructureerde symbooltabel

Auteur: van der Weegen, A., 30 nov 1971

Begeleider: Heetman, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Additiereacties van butadieen 1-3 en (di)cyclopentadieen

Auteur: Geurts, E., 31 aug 1971

Begeleider: van der Baan, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

De bepaling van het koppel van de unipolair permanent gemagnetiseerde stappenmotor "SLO-SYN-SS-400-21"

Auteur: Gommers, P., 30 jun 1971

Begeleider: Niesten, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Akoesto-elektrische verschijnselen in CdS

Auteur: Kolkman, H., 31 aug 1971

Begeleider: Zwikker, C. (Afstudeerdocent 1) & Kwaaitaal, T. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Stikstof-fixatie aan gereduceerde overgangsmetaalkomplexen

Auteur: Ummels, J., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Infrarood-onderzoek van op MoO3-Al2O3 katalysator geadsorbeerd thiofeen

Auteur: Wassen, W., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Het natspinnen van polyvinylalkohol

Auteur: Geurts van Kessel, C., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Investigation of the electro dynamic torque of a stepper motor with a permanent magnet rotor

Auteur: Nijdam, L., 31 jan 1971

Begeleider: Niesten, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De invloed van ruis op de fase van het uitgangssignaal van een phase-lock-loop

Auteur: Verstijnen, R., 31 mrt 1971

Begeleider: Claessens, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Een snelle 8 bit analoog digitaal omzetter

Auteur: van Weert, M., 30 nov 1971

Begeleider: de Brouwer, J. (Afstudeerdocent 1) & Rooijackers, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Produktiebeheersing in een metaalwarenfabriek

Auteur: Bertrand, W., 31 aug 1971

Begeleider: Nabben, J. (Afstudeerdocent 1) & Kroep, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Een algorithme voor het oplossen van het General-Eigenvalueproblem voor bandmatrices

Auteur: Braam, C., 1971

Begeleider: Veltkamp, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Kinetische en synthetische aspekten van sulfeniumionen, gevormd uit thiosulfonaten

Auteur: Wevers, J., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Ontwerp- en simulatie-systeem voor microprogramma's

Auteur: Hesselink, J., 30 jun 1971

Begeleider: Ekas, A. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1) & Hoogeveen, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Maximum likelihood : schatting van toestanden en parameters

Auteur: Droogh, M., 31 aug 1971

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Infrarood-onderzoek naar geadsorbeerde koolwaterstoffen aan ontzwavelingskatalysatoren

Auteur: van Lieshout, J., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Aromatransport in bevroren malto-dextrine/wateroplossingen

Auteur: Steijvers, L., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Meten en verwerken van verkeersstromen

Auteur: Overdulve, J., 30 nov 1971

Begeleider: Heetman, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De dehydratatie van fructose in zuur milieu: de dehydratatie van fructose in het gebied van pH = 1 tot ph = 6

Auteur: Temmink, H., 1 sep 1971

Begeleider: Kuster, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Multi-echelon modellen voor statisch- en dynamisch voorraadbeheer

Auteur: Romeijn, G., 31 mei 1971

Begeleider: Mulders, C. (Afstudeerdocent 2) & Monhemius, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Het branden van mergel in een gefluidiseerd bed

Auteur: Bukkems, F., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Software simulatie van computer-systemen met bouwstenen

Auteur: Zwartenkot, K., 30 nov 1971

Begeleider: Hoogeveen, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Woordsynchronisatie voor en ontwerp van een Coarse-Fine PCM systeem bestemd voor videosignalen

Auteur: Driessen, L., 30 jun 1971

Begeleider: van Dijl, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Cryokabels : een utopie?

Auteur: van der Veen, J., 30 nov 1971

Begeleider: ter Horst, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Absorptie en reflektiemetingen aan GaSe

Auteur: van de Pas, J., 31 aug 1971

Begeleider: Gelten, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De "GROUP METHOD of DATA HANDLING" : een regressietechniek met herhaald kombineren en selekteren van intermediaire variabelen

Auteur: van Dijk, J., 30 jun 1971

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De waterstofadsorptie aan een chroomoxide - silica katalysator

Auteur: Wetzels, M., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Spincluster resonantie in CsCoCl3.2H2o

Auteur: Bongaarts, A., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Gaschromatografische analyse van respiratoire gassen en anesthetica in bloed

Auteur: Doedens, A., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Onderzoek aan gedefokusseerde reflektor antenne-systemen

Auteur: Hankel, R. & van Lier, M., 30 nov 1971

Begeleider: van Dijl, B. (Afstudeerdocent 1), Dijk, J. (Afstudeerdocent 2) & Maanders, E. J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

De oxidatie van afvalwaterslib in de waterfase

Auteur: Slegers, H., 31 aug 1971

Begeleider: Rietema, K. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Snelheidsbepalende faktoren bij ijskristalgroei in stilstaande waterige oplossingen

Auteur: van Pelt, W., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Adresgeheugen oproepdetectie T.D.M.-Centrale

Auteur: Kruyssen, C., 31 aug 1971

Begeleider: Heetman, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Hydrogenering van olefinen over chroomoxide-katalysatoren

Auteur: Wittgen, P., 1 sep 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Potentiaalschommelingen in de hersenen : hun simulatie door een artificieel neuronaal netwerk en hun analyse

Auteur: Hoeks, A., 30 sep 1971

Begeleider: Bekkering, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Adsorptiemetingen aan een chroomoxide-silica katalysator

Auteur: Nuijten, C., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Een 3He opstelling voor N.M.R. metingen in het temperatuurgebied van 0,35-1,2 K

Auteur: van Run, L., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Oxidatieve dealkylatie van 1-methylnaftaleen

Auteur: Trienekens, W., 31 aug 1971

Begeleider: van der Baan, H. (Afstudeerdocent 1) & Heynen, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Structuur-theorie in de theoretische schakeltechniek

Auteur: Scheepmaker, H., 31 jan 1971

Begeleider: Ekas, A. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1), Klijzing, P. (Afstudeerdocent 2) & Schnabel, C. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Simulatie van een set verkeers-afhankelijk gestuurde kruispunten

Auteur: Huyben, B., 1 sep 1971

Begeleider: Heetman, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand

Thermoluminescentie van verontreinigd GaS

Auteur: Kivits, P., 31 aug 1971

Scriptie/Masterproef: Master

Bestand