1,1,4,4-Tetramethoxy-2-buteen en 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran als uitgangsstof voor de synthese van (hetero)cyclische vicinale biscarbaldehyden . De synthese van methoxy gesubstitueerde alfa-naftolen

  • P.J.M. Hassing

Scriptie/Masterproef: Master

Datum prijs31 aug. 1973
Originele taalNederlands

Citeer dit

'