Scripties/masterproeven zoeken

Het toegankelijk maken van expertkennis : kennis- of conventionele technologie?

Auteur: Belder, A., 31 aug 1991

Begeleider: Schuwer, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Coherent magneto-tunneling in double barrier structures : the B - J configuration

Auteur: van Tartwijk, G., 31 dec 1990

Begeleider: Lenstra, D. (Afstudeerdocent 1) & Noteborn, H. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Periodieke storingen

Auteur: Puschmann, E., 31 aug 1992

Begeleider: Hautus, M. (Afstudeerdocent 1) & Brands, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

H-infinity-control design on a spraydryer process

Auteur: van Gelder, P., 31 aug 1991

Begeleider: Backx, A. (Afstudeerdocent 1), Hautus, M. (Afstudeerdocent 2) & Ludlage, J. (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Een verkoopondersteunend computersysteem voor Grasso Products B.V. : vooronderzoek

Auteur: van den Berg, F., 31 aug 1991

Begeleider: van Mal, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Analyse van multi-echelon lijnsystemen met eindige capaciteiten

Auteur: Speck, C., 31 aug 1991

Begeleider: van der Wal, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Specification, design and prototype-implementation of an integrated database system for CIRG-Philips-C.E.

Auteur: Shmuely, G., 31 okt 1990

Begeleider: Paredaens, J. (Afstudeerdocent 1), Bloembergen, D. (Afstudeerdocent 2) & Houben, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Beheer van PC-LANs : een verkennend onderzoek : taken, tijdsbesteding, organisatorische aspecten, funktie en persoon van de beheerder

Auteur: Clevers, F., 31 aug 1991

Begeleider: Valstar, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Parallel branch and bound algorithms and an implementation of the traveling salesman problem

Auteur: van Gerwen, M., 31 dec 1990

Begeleider: Rem, M. (Afstudeerdocent 1) & Struik, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Een uitbreiding van het ExSpect simulatiesysteem

Auteur: Nauta, R. J., 31 dec 1990

Begeleider: van Hee, K. (Afstudeerdocent 1), Klieb, L. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2) & Somers, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De logistieke uitdagingen bij de Hoop Tilburg

Auteur: Surtel, A., 31 dec 1990

Begeleider: Wortmann, J. (Afstudeerdocent 1) & Schuwer, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Graph algorithms

Auteur: van Dijk, M., 30 apr 1993

Begeleider: Kaldewaij, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Materiaalvoorziening en managementinformatie : het ontwerp van een logistiek management informatie systeem bij Volvo Car B.V.

Auteur: Falger, E., 31 aug 1991

Begeleider: van der Veeken, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Mogelijkheden tot verlaging van de kosten voor inkoop en voorraadbeheer

Auteur: Berkhof, G., 31 aug 1991

Begeleider: Geenen, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Integrale consequenties van logistieke beslissingen bij Oce-Nederland bv

Auteur: Bongaerts, M., 31 aug 1991

Begeleider: Dirne, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

State estimation in power networks

Auteur: van Overbeek, A., 30 apr 1974

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Toepassing van Abelinversie bij detectie van storingen door reflectie en refractie bij ultrasone tomografie

Auteur: van Oppen, P., 31 aug 1991

Begeleider: Beneken, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Benaderingsalgoritmen en een DSS voor het gecapaciteerde Chinese postbodeprobleem

Auteur: Ceelen, C., 31 aug 1993

Begeleider: Lenstra, J. (Afstudeerdocent 1) & Somers, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Het bepalen van een vestigingsplaats voor een Europees distributiecentrum bij contractdistributie

Auteur: Maas, J., 31 aug 1991

Begeleider: Tilanus, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Trapped between supplier and buyer

Auteur: Malherbe, N., 31 aug 1991

Begeleider: Martin, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Opslag en voorbewerken van ruwe olie op Europoort : onderzoek naar verbeteringen voor planning

Auteur: Rutten, N., 31 aug 1991

Begeleider: Bertrand, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Preliminary research concerning the manufacturing of small diesel engines in Indonesia

Auteur: Claassen, F. & de Vaan, W., 31 aug 1976

Begeleider: van Bronckhorst, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Het bepalen van een omzetprognose voor een industrieel produkt

Auteur: Schoolkate, H., 31 aug 1991

Begeleider: van der Marck, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Multi data set parameter estimation applied on a spray dryer process

Auteur: van Gessel, J., 31 aug 1991

Begeleider: Backx, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Het ontwerpen, testen en implementeren van enige modelgebaseerde regelaarconcepten (IMC, DMC, MAC) ten behoeve van een universeel meetsysteem

Auteur: van den Broek, A., 31 aug 1991

Begeleider: Backx, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

A vision based survey system

Auteur: Maas, H., 31 aug 1991

Begeleider: Kylstra, F. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

The logic of objects : object oriented programming in a logical perspective

Auteur: van der Kammen, M., 28 feb 1991

Begeleider: Swart, de, H. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1), Nederpelt Lazarom, R. (Afstudeerdocent 2) & America, P. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Mapping graphs into a reconfigurable transputer network

Auteur: Melisse, A., 28 feb 1991

Begeleider: Rem, M. (Afstudeerdocent 1) & Veltkamp, J. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Parameter identification and state estimation of Li-ion and NiMH batteries

Auteur: Merks, R., 2012

Begeleider: Kessels, J. (Afstudeerdocent 1) & Hendrix, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Bachelor

Het ontwerpen en implementeren van een koncept voor groepsgewijs gebruik van onderhoudsprocedures binnen Pluriform

Auteur: Logt, W., 31 aug 1991

Begeleider: van Hee, K. (Afstudeerdocent 1) & Voorhoeve, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De bereiding, karakterisering en activiteit bij oxidatiereacties van titanium-zeolieten

Auteur: van Beek, P., 31 aug 1991

Begeleider: van Hooff, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

The DEDOS hard real time on-line scheduler

Auteur: Mombarg, V., 31 aug 1991

Begeleider: Hammer, D. (Afstudeerdocent 1) & Luit, E. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De invloed van aceton op de biologische verwijdering van dichloormethaan in een bio-tricklingsfilter

Auteur: de Bruin, B., 31 aug 1991

Begeleider: Kerkhof, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

ESR van fosforradikalen : een studie naar de radikaalvorming in bis(difenylfosfino)-alkanen

Auteur: Cabbolet, M., 31 aug 1991

Begeleider: Meijer, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Invloed type gallium op de activiteit aromatenselektiviteit en stabiliteit van een H-(Al+Ga)ZSM-5 zeoliet

Auteur: Damen, H., 31 aug 1991

Begeleider: van Hooff, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Snelle GC-analyses voor anabole steroiden

Auteur: Hoogeboom, A., 31 aug 1991

Begeleider: Cramers, C. (Afstudeerdocent 1), Rijks, J. (Afstudeerdocent 2) & Leclercq, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Hydrolysis of diphenylether in supercritical water : an analysis of reaction kinetics

Auteur: Kersten, R., 31 aug 1991

Begeleider: Penninger, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De invloed van de dichloormethaan- en stikstofconcentratie op de groeikinetiek van Hyphomicrobium

Auteur: Kajbic, A., 14 feb 1995

Begeleider: Kerkhof, P. (Afstudeerdocent 1), Diks, R. (Afstudeerdocent 2) & Ottengraf, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Documentbeheer in een engineeringomgeving

Auteur: Wennekes, W., 31 aug 1991

Begeleider: Pels, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Capaciteitsproblematiek bij Intervet International B.V. : een kwestie van anticiperen

Auteur: Verouden, S., 31 aug 1991

Begeleider: van Ooijen, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Testing ICs derived from abstract circuits

Auteur: Goorden, J., 31 mrt 1988

Begeleider: Rem, M. (Afstudeerdocent 1), van Berkel, C. (Afstudeerdocent 2) & Beenker, F. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

The structured design of a processor for the language C

Auteur: Budzelaar, F., 29 feb 1988

Begeleider: Stevens, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Analysemethoden ten behoeve van de planning van Datanet-1

Auteur: Kuipers, J., 31 aug 1988

Begeleider: van der Wal, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een modulator gerealiseerd in NMOS-technologie ten behoeve van een BPSK-demodulator

Auteur: Butselaar, S., 29 feb 1988

Begeleider: van Bokhoven, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Het ontwerpen van een gestructureerd opleidingsplan voor een bedrijf in de grafische industrie

Auteur: van Sprundel-Schers, E., 31 aug 1991

Begeleider: Vaags, D. (Afstudeerdocent 1) & Zeeuwen - van Nimwegen, O. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De oxydatie van ethanol over een Pt/grafiet katalysator tot acetaldehyde en acetaat

Auteur: Roestenburg, E., 31 aug 1991

Begeleider: van den Tillaart, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Hogere produktiviteit van het A.D.C. door onderhandelingsprocessen?

Auteur: Danckaarts, F., 31 aug 1991

Begeleider: van Mal, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Het meten en modelleren van de intrinsieke kinetiek van de oxidatie van methyl-alpha-D-glucoside over een Pt/C-katalysator

Auteur: Romer, P., 31 aug 1991

Begeleider: Schuurman, Y. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master