Scripties/masterproeven zoeken

Deep learning potential of written theory in mathematics textbooks

Auteur: Wouters, L., 16 aug 2018

Begeleider: Pepin, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Scheikundetoetsing in klas 3 en klas 4 en Profielkeuze

Auteur: De Caluwé, N., 2014

Begeleider: Beijaard, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Synchroon coachen, gestructureerd of ad hoc?

Auteur: Lejeune, G., 2011

Begeleider: Coninx, N. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Authentiek natuurkundeondewijs in een klassiek curriculum: een oriënterend onderzoek

Auteur: Dupuis, G., 2012

Begeleider: van Eijck, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Kleine deelvragen versus grote denkstappen bij procesmodelleren

Auteur: Kuijpers, D. & de Visser, L., 2016

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De bèta-koers van Odysseus: de ontwikkeling van een bèta-module voor excellente tweedejaars gymnasiumleerlingen

Auteur: van Mil, J., 31 aug 2014

Begeleider: Beijaard, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Onderzoekend leren in de wiskundeles

Auteur: Scheepers, L., 2014

Begeleider: Beijaard, D. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Reference governor for overactuated hysteretic systems

Auteur: Waibel, A., 2017

Begeleider: Gaasbeek, R. (Afstudeerdocent 1) & de Jager, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Modeling, Identification and Control of Shape Memory Alloy Actuator

Auteur: Kokkinakis, I. & Gaasbeek, R., 2015

Scriptie/masterproef: Master

De activerende lesvorm in de klas

Auteur: Verlinden, M., 31 aug 2016

Begeleider: Sanders, W. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Uitdagend scheikundemateriaal voor getalenteerde leerlingen in 4 VWO

Auteur: Bormans, H., 31 mrt 2016

Begeleider: Sanders, W. (Afstudeerdocent 1) & Scheffers - Sap, M. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Beeld van informaticaonderwijs op de middelbare school

Auteur: Haverkamp, D., van Hout, E., Leemans, S. & Luksenburg, S., 2011

Begeleider: Perrenet, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Computation of Libration point orbits and manifolds using collocation methods

Auteur: Rogov, K., 13 jul 2016

Begeleider: Masdemont, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Contact mechanics of isotactic polypropylene

Auteur: Looijmans, S., 2017

Begeleider: Anderson, P. (Afstudeerdocent 1) & van Breemen, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Eduvation: empowering primary school teachers in creating educational material using design-based learning

Auteur: van der Sanden, M., 31 aug 2016

Begeleider: Bekker, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek naar stimulans bètakeuze bij meisjes op een VO school

Auteur: Coolen, J., 2009

Begeleider: Taconis, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Werken met de iPad in het onderwijs

Auteur: Schampaert, R., 31 okt 2013

Begeleider: Taconis, R. (Afstudeerdocent 1) & Huizing, C. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Kennis en aanpak van misconcepties bij docenten Domein mechanica (wetten van Newton)

Auteur: Hajji, A., 2015

Begeleider: Taconis, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Praktijk- en wiskundevoorbeelden ter ondersteuning van de keuze wiskunde A of B in klas van een categoraal gymnasium

Auteur: Peperkamp, J., 2016

Begeleider: Taconis, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus

Auteur: Klaren, M., 30 sep 2012

Begeleider: Sterk, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Laboratory-scale implementation of agent-based active distribution network

Auteur: Asare-Bediako, B., 2010

Begeleider: Kling, W. (Afstudeerdocent 1), Nguyen, H. (Afstudeerdocent 2) & van der Meer, T. (Externe persoon) (Externe coach)

Scriptie/masterproef: Master

Bètadocent & samenwerking, waarom niet?

Auteur: van Lierop, J., 2012

Begeleider: Taconis, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Vakoverstijgend leren van het concept "hoek"

Auteur: Stam, C. J. & van Nunen, J., 17 mei 2018

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

HAVO niet gelijk aan VWO: verschil in didactische aanpak van natuurkunde lessen tussen HAVO en VWO klassen

Auteur: van Leeuwen, E., 2016

Begeleider: de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 1) & Schellings, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Hardop denken bij dyslecten

Auteur: Heffels, R. & Schonk, L., 2016

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand
Bestand

De invloed van leerstrategieën op resultaten bij natuurkunde

Auteur: van Soest, F. J. & Fleuren, N. F., 18 apr 2018

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Analyse en herschrijven van het programma studieloopbaanbegeleiding t.b.v. uitvalpreventie bij Fontys Technische Natuurkunde

Auteur: Walraven, R., 2014

Begeleider: Koopman, M. (Afstudeerdocent 1) & de Putter - Smits, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand
Bestand

Koncepcja uniwersalnych urządzeń automatyki budynkowej z funkcją pomiaru zużycia energii

Auteur: Babar, M., 2016

Begeleider: Hanzelka, Z. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een schoolkeuzetest voor toekomstige leerlingen van De Nieuwste School

Auteur: Schoo, N., 2015

Begeleider: Koopman, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Complex coacervate core micelles containing poly(vinyl alcohol) for anti-icing applications

Auteur: Sproncken, C., apr 2017

Begeleider: Voets, I. (Afstudeerdocent 1), Suris Valls, R. (Afstudeerdocent 2) & Tuinier, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Onderzoek naar de relatie tussen de projectbeleving en projectopdrachten bij Onderzoek en Ontwerpen

Auteur: van Schaik, J. & Vriend, S., 2017

Begeleider: Thurlings, M. (Afstudeerdocent 1) & Quant, E. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

An experimental study of algorithms and optimisations for parity games, with an application to Boolean Equation Systems

Auteur: Keiren, J., 31 aug 2009

Begeleider: Willemse, T. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Implementatie strategisch voorraadbeheer : Woningstichting Ons Bezit Vught

Auteur: van Laarhoven, F. J., 30 sep 2002

Begeleider: Smeets, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Interaktief tekenen met een microcomputer en een storageoscilloscoop

Auteur: Hommersom, F., 1976

Begeleider: Veldstra, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Ellipsometry in beam etching

Auteur: te Sligte, E., 30 apr 2001

Begeleider: Beijerinck, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Identification of the ball-balancing system, using non-linear models based on physical insight

Auteur: van Bemmelen, P., 30 jun 1988

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Soot emission modeling via large eddy simulation of a turbulent non-premixed flame using flamelet generated manifolds

Auteur: Mazza, M., 23 feb 2017

Begeleider: van Ooijen, J. (Afstudeerdocent 1), Eggels, R. (Externe coach) & Efimov, D. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 876

Auteur: Arets, W., 31 aug 1983

Begeleider: Sikkel, L. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Fagan inspections in rapid development environments

Auteur: Zwart, J., 31 aug 1998

Begeleider: van der Stok, P. (Afstudeerdocent 1) & Somers, L. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Portfolio ROI simulation

Auteur: Naber, A., 31 dec 2014

Begeleider: Walrave, B. (Afstudeerdocent 1) & Vanderfeesten, I. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

On synchronization of electromechanical Hindmarsh-Rose oscillators

Auteur: Steur, E., 31 okt 2007

Begeleider: Nijmeijer, H. (Afstudeerdocent 1), Kodde, L. (Afstudeerdocent 2), Jonker, P. (Afstudeerdocent 2), Pogromskiy, A. (Afstudeerdocent 2) & Tyukin, I. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand