Scripties/masterproeven zoeken

Het bepalen van een vestigingsplaats voor een Europees distributiecentrum bij contractdistributie

Auteur: Maas, J., 31 aug 1991

Begeleider: Tilanus, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Trapped between supplier and buyer

Auteur: Malherbe, N., 31 aug 1991

Begeleider: Martin, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Preliminary research concerning the manufacturing of small diesel engines in Indonesia

Auteur: Claassen, F. & de Vaan, W., 31 aug 1976

Begeleider: van Bronckhorst, B. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Specification, design and prototype-implementation of an integrated database system for CIRG-Philips-C.E.

Auteur: Shmuely, G., 31 okt 1990

Begeleider: Paredaens, J. (Afstudeerdocent 1), Bloembergen, D. (Afstudeerdocent 2) & Houben, G. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Beheer van PC-LANs : een verkennend onderzoek : taken, tijdsbesteding, organisatorische aspecten, funktie en persoon van de beheerder

Auteur: Clevers, F., 31 aug 1991

Begeleider: Valstar, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Parallel branch and bound algorithms and an implementation of the traveling salesman problem

Auteur: van Gerwen, M., 31 dec 1990

Begeleider: Rem, M. (Afstudeerdocent 1) & Struik, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

De logistieke uitdagingen bij de Hoop Tilburg

Auteur: Surtel, A., 31 dec 1990

Begeleider: Wortmann, J. (Afstudeerdocent 1) & Schuwer, R. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Het toegankelijk maken van expertkennis : kennis- of conventionele technologie?

Auteur: Belder, A., 31 aug 1991

Begeleider: Schuwer, R. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Periodieke storingen

Auteur: Puschmann, E., 31 aug 1992

Begeleider: Hautus, M. (Afstudeerdocent 1) & Brands, J. (Externe persoon) (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Een verkoopondersteunend computersysteem voor Grasso Products B.V. : vooronderzoek

Auteur: van den Berg, F., 31 aug 1991

Begeleider: van Mal, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Analyse van multi-echelon lijnsystemen met eindige capaciteiten

Auteur: Speck, C., 31 aug 1991

Begeleider: van der Wal, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Toepassing van Abelinversie bij detectie van storingen door reflectie en refractie bij ultrasone tomografie

Auteur: van Oppen, P., 31 aug 1991

Begeleider: Beneken, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

A vision based survey system

Auteur: Maas, H., 31 aug 1991

Begeleider: Kylstra, F. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Het bepalen van een omzetprognose voor een industrieel produkt

Auteur: Schoolkate, H., 31 aug 1991

Begeleider: van der Marck, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Mogelijkheden tot verlaging van de kosten voor inkoop en voorraadbeheer

Auteur: Berkhof, G., 31 aug 1991

Begeleider: Geenen, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Integrale consequenties van logistieke beslissingen bij Oce-Nederland bv

Auteur: Bongaerts, M., 31 aug 1991

Begeleider: Dirne, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

State estimation in power networks

Auteur: van Overbeek, A., 30 apr 1974

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Seeded emulsiepolymerisatie van butadieen : een kinetische studie

Auteur: Verstegen, J., 30 sep 1993

Begeleider: German, A. (Afstudeerdocent 1) & Verdurmen, E. (Begeleider)

Scriptie/masterproef: Master

Bevaplast te klein voor tafellaken te groot voor servet?

Auteur: Greven, Y., 31 aug 1991

Begeleider: Kastelein, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Heuristische configuratie van klinische feedback controllers

Auteur: Eijk, J. L., 31 mei 1991

Begeleider: Beneken, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Sequential logic extraction of CMOS transistor networks

Auteur: van Rooij, F., 31 aug 1991

Begeleider: Jess, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

De technologie-invalshoek in strategie : theoretisch aktiviteitenmodel, pragmatische aanpak en toepassing binnen Delft Instruments Medical Imaging B.V.

Auteur: van 't Ooster, F., 30 sep 1991

Begeleider: Nagel, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Simulatie en planning van de degroupage van luchtvracht

Auteur: Verwijmeren, M., 30 sep 1991

Begeleider: Tilanus, C. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De invloed van aceton op de biologische verwijdering van dichloormethaan in een bio-tricklingsfilter

Auteur: de Bruin, B., 31 aug 1991

Begeleider: Kerkhof, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

ESR van fosforradikalen : een studie naar de radikaalvorming in bis(difenylfosfino)-alkanen

Auteur: Cabbolet, M., 31 aug 1991

Begeleider: Meijer, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Invloed type gallium op de activiteit aromatenselektiviteit en stabiliteit van een H-(Al+Ga)ZSM-5 zeoliet

Auteur: Damen, H., 31 aug 1991

Begeleider: van Hooff, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Snelle GC-analyses voor anabole steroiden

Auteur: Hoogeboom, A., 31 aug 1991

Begeleider: Cramers, C. (Afstudeerdocent 1), Rijks, J. (Afstudeerdocent 2) & Leclercq, P. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Hydrolysis of diphenylether in supercritical water : an analysis of reaction kinetics

Auteur: Kersten, R., 31 aug 1991

Begeleider: Penninger, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De invloed van de dichloormethaan- en stikstofconcentratie op de groeikinetiek van Hyphomicrobium

Auteur: Kajbic, A., 14 feb 1995

Begeleider: Kerkhof, P. (Afstudeerdocent 1), Diks, R. (Afstudeerdocent 2) & Ottengraf, S. (Afstudeerdocent 2)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Documentbeheer in een engineeringomgeving

Auteur: Wennekes, W., 31 aug 1991

Begeleider: Pels, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De oxydatie van ethanol over een Pt/grafiet katalysator tot acetaldehyde en acetaat

Auteur: Roestenburg, E., 31 aug 1991

Begeleider: van den Tillaart, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Hogere produktiviteit van het A.D.C. door onderhandelingsprocessen?

Auteur: Danckaarts, F., 31 aug 1991

Begeleider: van Mal, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Het meten en modelleren van de intrinsieke kinetiek van de oxidatie van methyl-alpha-D-glucoside over een Pt/C-katalysator

Auteur: Romer, P., 31 aug 1991

Begeleider: Schuurman, Y. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Energy conservation at Leyland-DAF LAP-Spurrier sites

Auteur: Bak, W., 31 aug 1991

Begeleider: Splinter, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een marketingplan voor de losse machineverkoop

Auteur: Kusters, E., 31 aug 1991

Begeleider: van der Marck, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

De bereiding, karakterisering en activiteit bij oxidatiereacties van titanium-zeolieten

Auteur: van Beek, P., 31 aug 1991

Begeleider: van Hooff, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Een performance-gericht ontwerp van hierarchische database structuren

Auteur: Paulis, A., 31 dec 1987

Begeleider: Wessels, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

The structured design of a processor for the language C

Auteur: Budzelaar, F., 29 feb 1988

Begeleider: Stevens, M. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Analysemethoden ten behoeve van de planning van Datanet-1

Auteur: Kuipers, J., 31 aug 1988

Begeleider: van der Wal, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Graph algorithms

Auteur: van Dijk, M., 30 apr 1993

Begeleider: Kaldewaij, A. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Materiaalvoorziening en managementinformatie : het ontwerp van een logistiek management informatie systeem bij Volvo Car B.V.

Auteur: Falger, E., 31 aug 1991

Begeleider: van der Veeken, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Flexibility in shop floor management : implementation of a production activity control system

Auteur: Frissen, P., 31 okt 1991

Begeleider: Pels, H. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Modelvorming ten behoeve van een regeling van een pulsbreedte gemoduleerde frekwentie-omzetter met gelijkstroomtussenkring

Auteur: Roos, J., 31 okt 1991

Begeleider: Kamerbeek, E. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

New phenomena in halfmicron isolation technology

Auteur: Kisters, J., 31 aug 1987

Begeleider: Klaassen, F. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Een optische FSK phase diversity Delay and Multiply ontvanger

Auteur: van Assche, J., 31 aug 1991

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

Identificatie met gescheiden criteria op modelfout en meetfouten

Auteur: Rademakers, M., 31 dec 1987

Begeleider: Eijkhoff, P. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

An ATM adaptation layer for signalling

Auteur: van den Elsen, R., 31 aug 1991

Begeleider: de Stigter, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand

The Adaptive Resonance Theory network : (clusterings)behaviour in relation with Brainstem Auditory Evoked Potential patterns

Auteur: Freriks, L., 31 dec 1993

Begeleider: Beneken, J. (Afstudeerdocent 1)

Scriptie/masterproef: Master

Bestand