ZVS modulation strategy for a three-phase dual active bridge DC-DC converter with three-level phase-legs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ZVS modulation strategy for a three-phase dual active bridge DC-DC converter with three-level phase-legs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen