Zur Angemessenheit selbstberichteten Verhaltens : eine Validitätsuntersuchung der Skala Allgemeninen Ökologischen Verhaltens (Accuracy of self-reports: Validating the general ecological behavior scale)

F.G. Kaiser, J. Frick, S. Stoll-Kleemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)88-95
Aantal pagina's8
TijdschriftDiagnostica
Volume47
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit