Zorgzame technologie waakt over het welbevinden : Careful Building de eerste stap; QuraServer

I.N.W. Stalpers-Croeze, W. Wortel, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Door verder toenemende vergrijzing, kan binnenkort de thuiszorg de vraag naar diensten voor het langer zelfstandig wonen niet aan. Relatief gezien slinkt het aanbod van handen in de zorg en stijgen de loonkosten. De oudere burger vraagt zorg; er is een directe vraag naar comfort veiligheid, beveiliging, toegankelijkheid, ergonomie en visuele- en auditieve communicatie in al hun vormen. Maar ook andere diensten passen bij deze zorgvraag: telecare en telewinkelen. Kortom er is volop behoefte aan en mogelijkheden voor innovatieve technologische zorgservice. Theoretisch kan slimme technologie het ontstane gat vullen met goedkopere en soms kwalitatief betere zorg. Het meer routine-achtige, technische deel van de zorg kan door slimme technologie worden uitgevoerd of ondersteund.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftTVVL Magazine
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit