Zorgen om een krimpend draagvlak

I.I. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

325 Downloads (Pure)

Samenvatting

In sommige delen van Nederland zien de demografische ontwikkelingen er alles behalve rooskleurig uit. Dit zal zeker invloed hebben op de detailhandel in de binnenstad. Hoe kan de binnenstad zich wapenen tegen de gevolgen van demografische krimp? Statistieken laten zien dat in gemeenten in Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen de omvang van de bevolking al afneemt. Met name in de regio Parkstad Limburg staat krimp hoog op de politieke agenda. In nieuw detailhandelsbeleid is krimp een leidend thema. In deze bijdrage zal Parkstad Limburg worden aangehaald als voorbeeld van een regio waar als gevoig van bevolkingskrimp de functie van de binnensteden zal veranderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)59-61
Aantal pagina's3
TijdschriftSignalen uit de Binnenstad
Volume2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit