Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)216-217
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit