Zorg en domotica : hoe kunnen beide elkaar ondersteunen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op het gebied van domotica, het automatiseren van woonfuncties, is de markt in beweging. Een recent overzicht van VWS en VROM leverde 357 voorbeeldprojecten op. Toch zijn echt goed geslaagde projecten schaars. Het is daarom belangrijk kennis te hebben waar je allemaal op dient te letten om de afstemming tussen gebruiker, woning en techniek optimaal te laten verlopen. Volgens SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau} -berekeningen kan zorgdomotica de collectieve lasten per Nederlander per jaar met maximaal € 6.000 terugdringen bij een eenmalige investering van € 7.500 per woning en een klein jaarlijks onderhoudsbudget. De levensloop bestendige woning is ondenkbaar zonder domotica. Met de toenemende vergrijzing van Nederland dus een enorme potentiële groeimarkt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-11
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVL Magazine
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit