Zonne-energie voor scholen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aangezien zonne-energie de enige duurzame bron is van energie, is het voor duurzame scholen van belang de relatie met deze duurzame energiebron te benadrukken. Hierdoor zal het milieubewustzijn van de kinderen en ook van hun ouders groeien. Er wordt dan een belangrijke bijdrage geleverd aan de verandering van de maatschappelijke bewustwording, van de noodzaak van duurzaamheid en de mogelijke oplossingsrichting om de dreigende problematiek te pareren. Maar slechts bij een minderheid van onderwijsinstellingen zijn zonnecollectoren (2 %) dan wel zonnecellen (5 %) aanwezig. Alleen het toepassen van zonnecellen is toegenomen in de periode 2004-2006.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-50
Aantal pagina's3
TijdschriftTVVL Magazine
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit