Zomersituatie in (energiezuinige) woningen: kennis en praktijk

J.L.M. Hensen, M.H. Wit, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het algemeen wordt aangenomen dat de kans op te hoge binnenluchttemperaturen (voor thermische behaaglijkheid) groter is naarmate een woning 'energiezuiniger' wordt gemaakt. Deze 'zomer'-problemen behoeven niet op te treden als er bij het ontwerpen van de woning al rekening mee wordt gehouden en er zo nodig speciale maatregelen worden getroffen. Door de Werkgroep FAGO-TNO-THE is met steun van het Projectbureau Energieonderzoek een inventarisatie uitgevoerd om na te gaan in hoeverre - met name het tweede gedeelte van - bovenvermelde uitspraak correct is. Dit artikel is een samenvatting van het onderzoek[l].
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-37
Aantal pagina's3
TijdschriftBouw
Volume41
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit