Ziv-Zakai bound for rate-constrained time-delay estimation in a wireless sensor network

S. Srinivasan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel13th International Conference on Information Fusion
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit