Zirconium en zirconiumlegeringen

J. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)362-367
TijdschriftMetaalbewerking
Volume32
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit