Zintuigen voor moderne elektronica

C. Huber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-21
TijdschriftI2-Elektrotechniek, Elektronica
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit