Zinc electrode shape change

R.E.F. Einerhand

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  777 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Barendrecht, E., Promotor
  • de Goeij, J.J.M., Promotor
  • Visscher, W.H.M., Co-Promotor
  Datum van toekenning3 mrt 1989
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit