Zigzag domain wall mediated reversal in antiferromagnetically coupled layers

R. Lavrijsen, R.P. Cowburn, R. Mansell, D.C.M.C. Petit, A. Fernández-Pacheco, N.-J. Steinke, J.H. Lee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Zigzag domain wall mediated reversal in antiferromagnetically coupled layers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen