Ziegler-Natta catalysts in polyolefin synthesis

J.C. Chadwick, T. Garoff, J.R. Severn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

Originele taal-2Engels
TitelTailor-made polymers
RedacteurenJ.R. Severn, J.C. Chadwick
Plaats van productieWeinheim
UitgeverijWiley-VCH Verlag
Pagina's43-59
ISBN van geprinte versie978-3-527-31782-0
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit