Zicht op leren door hardopdenken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftKluwer Navigator Onderwijs
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit