Zeventig jaar nucleaire problemen: een mensenleven lang macht en wantrouwen, hoop, teleurstelling en angst

B. van der Sijde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 14 feb. 2008

Bibliografische nota

Afscheidscollege, uitgesproken op 14 februari 2008 aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Citeer dit