Zeta potentials of tristearoylglycerol crystals in olive oil

T.J.C. Arts, J. Laven, F. Voorst Vader, van, T. Kwaaitaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-158
Aantal pagina's10
TijdschriftColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Volume85
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit