Zes interviews over de periferie

J.D. Bekkering, W. Sulsters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-23
Aantal pagina's12
TijdschriftArchis
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit