Zerovalent nickel complexes as catalysts in the hydrocyanation and isomerization of functionalized olefins

A.C. Hewat

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • RWTH Aachen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Keim, W., Promotor, Externe Persoon
  • Vogt, Dieter, Co-Promotor
Datum van toekenning24 okt 2000
Plaats van publicatieAachen
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit