Zero-leakage multiple key-binding scenarios for SRAM-PUF systems based on the XOR-Method

C.J. Kusters, T. Ignatenko, F.M.J. Willems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zero-leakage multiple key-binding scenarios for SRAM-PUF systems based on the XOR-Method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science