Zernike representation and Strehl ratio of optical systems with variable numerical aperture

A.J.E.M. Janssen, S. Haver, van, P. Dirksen, J.J.M. Braat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zernike representation and Strehl ratio of optical systems with variable numerical aperture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics

Physics