Zeolites versus aluminosilicate clusters - the validity of a local description

G.J. Kramer, A.J.M. Man, de, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

166 Citaten (Scopus)
273 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zeolites versus aluminosilicate clusters - the validity of a local description'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen