Zeolites: a 20-year trend in catalysis

J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-88
TijdschriftChemisch Weekblad Magazine
Nummer van het tijdschriftFeb.
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit