Zeolite supported metal sulfides as catalysts for hydrocracking

W.J.J. Welters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

646 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • van Veen, Rob, Promotor
  • de Beer, V.H.J., Co-Promotor
Datum van toekenning19 mei 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit