Zeolite-based catalysis for sustainable aromatics production

Evgeny Alexeyevich Uslamin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

895 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Pidko, Evgeny, Co-Promotor
  • Kosinov, Nikolay A., Co-Promotor
Datum van toekenning15 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4861-3
StatusGepubliceerd - 15 okt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit