Zelfvoorziening compliceert energietransitie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Steeds meer eilanden, gemeenten en energiecoöperaties streven naar zelfvoorziening op energiegebied. Daarmee willen ze onafhankelijkheid creëren van de toevoer van energie van buitenaf. Maar wat is zelfvoorziening precies? En is het mogelijk in Nederland, waar de ruimtelijke mogelijkheden beperkt zijn? Energieopslag is bij energiezelfvoorziening een belangrijk onderwerp, maar het is een dure en moeilijk toepasbare optie.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-18
TijdschriftEnergie +
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zelfvoorziening compliceert energietransitie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit