Zelfverdichtend beton volgens de Chinese methode: Deel 3. Proeven op verhard beton

H.J. Radix, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In het eerste artikel in een serie van drie is de theorie besproken achter een Chinese methode om zelfverdichtend-betonmengsels te ontwerpen. In het tweede artikel zijn de resultaten van proeven met pasta en betonspecie behandeld. Drie verschillende mengsels zijn ontworpen die voldoen aan de eisen die in de verse toestand aan ZVB worden gesteld. In dit artikel komen de sterkte- en duurzaamheidsproeven op het verhard beton aan de orde.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)76-79
TijdschriftCement
Volume56
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit