Zelfverdichtend Beton: Schone Vormvrijheid

F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Mm of meer bij toeval ontdekte een Japanse professor een stabiel betonmengsel met uitzonderlijk vloeibare eigenschappen. In de zoektocht naar hogesterktebeton (HSB) verscheen opeens zelfverdichtend beton aan de horizon, een materiaal dat voor ontwerpers veel nieuwe mogelijkheden biedt bij de vormgeving van (prefab) betonelementen. Bovendien hardt het materiaal mooi uit en is het daarom bij uitstek geschikt voor ‘schone’ toepassing. De regelgeving Iaat echter nog even op zich wachten.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-39
TijdschriftDetail in Architectuur
Volume2000
Nummer van het tijdschriftmaart
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit