Zelfverdichtend beton in de prefab-betonindustrie

H.W. Bennenk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Rond het begin van 1998 was de bewustwording van de producenten van prefab beton inzake de mogelijkheden van zelfverdichtend beton zover ontwikkeld, dat pogingen werden ondemomen om de basiskennis te verwerven. Eigenlijk werd aansluiting gezocht bij lopende ontwikkelingen om namens de branche daaraan een verdere bijdrage te kunnen leveren. Dat bleek een onhaalbare zaak. Wel was men zich bewust van een kennisachterstand, die men zich, vanuit de marktpositie van prefab beton gezien, niet kon veroorloven, zo luidde toen de heersende mening. Om concurrenten gezamenlijk ergens warm voor te krijgen, is geen beter motief denkbaar dan het marktsegment onder druk te zetten. Dat gebeurde in wezen toen de Belton het voortouw nam en besloot met alle 24 leden een ontwikkelingstraject te starten. Het resultaat zou moeten zijn dat alle 24 bedrijven daarna in staat zouden zijn om zelfverdichtend beton - ZVB - te maken en te verwerken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)78-81
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit