Zelforganisatie als ontwerpprincipe

Herman Kuipers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's32
StatusGepubliceerd - 1989

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van deeltijds hoogleraar in de sociotechnische organisatieanalyse aan de Technische Universiteit Eindhoven op 16 mei 1989

Citeer dit