Zelfmoordpogingen in Vlaanderen: een multicentrumstudie

C. Dillen, B.E.R. Ruyter, de, P. Cosyns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)88-95
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit