Zelfbouw van woningen verhoogt sociale cohesie bewoners

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen jaren is het zelf bouwen van woningen door particulieren gestimuleerd door zowel landelijke als lokale overheden (o.a. VROM, 2000). In de periode 2010-2015 was gemiddeld 17,4% van de nieuwbouwkoopwoningen zelfbouw; in 2016 is dit percentage gestegen naar 27,6% (CBS, 2017). Binnen zelfbouw kan onderscheid gemaakt worden tussen individueel particulier opdrachtgeverschap (IPO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-11
Aantal pagina's7
TijdschriftReal Estate Research Quarterly
Volume17
Nummer van het tijdschriftjuli
StatusGepubliceerd - jul. 2018

Citeer dit