Zeldzame goede zetjes

Tim Jacquemard, Q.C. van Est

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Hoe zetten bedrijven informatietechnologie in om het denken en gedrag van werknemers of consumenten te beïnvloeden? Aan de voorwaarden voor nudges for good wordt al te vaak niet voldaan. Om een menswaardige inzet van verleidende, gedragsbeïnvloedende technologie te waarborgen zijn twee nieuwe mensenrechten nodig: het recht om niet gemeten, geanalyseerd en gecoacht te worden, en het recht op betekenisvol menselijk contact.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's6
TijdschriftChristen Democratische Verkenningen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 12 jul. 2018

Citeer dit