Zeeman-level lifetimes in Er3+: Y2 SiO5

S. R. Hastings-Simon, B. Lauritzen, M. U. Staudt, J. L.M. Van Mechelen, C. Simon, H. De Riedmatten, M. Afzelius, N. Gisin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We present measurements of Zeeman-level population lifetimes in Er3+: Y2 SiO5 at low magnetic fields and low temperatures. Using spectral hole burning spectroscopy, we investigate the dynamics and temperature dependence of the hole structure due to the Zeeman interaction. Evidence for population storage in Zeeman levels with lifetimes of up to 130 ms is found in the form of long-lived spectral holes and antiholes. We also observe that a subset of the erbium ions exhibit very long-lived holes with lifetimes as long as 60 s at 2.8 K.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer085410
TijdschriftPhysical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
Volume78
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 aug 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zeeman-level lifetimes in Er3+: Y2 SiO5'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit