Zachte turbulentie

E.G.T. Bosch, W. Water, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Capillaire rimpelingen op een verticaal trillend vloeistofoppervlak vertonen een orde-wanorde overgang bij een kritische aandrijfamplitude. De wanorde lijke toestand is een voorbeeld van zachte turbulentie. Het is geen echte chaos omdat er heel veel vrijheidsgraden van belang zijn, maar het is ook geen tur bulentie omdat de karakteristieke hiërarchie van schalen afwezig is. Net als in turbulentie komen er in de wanordelijke toestand af en toe geordende patronen voor.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-243
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume61
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit