Yttrium and lanthanum hydride films with switchable optical properties

R. Griessen, J.N. Huiberts, A.T.M. van Gogh, N.J. Koeman, J.P. Dekker, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

127 Citaties (SciVal)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-50
TijdschriftJournal of Alloys and Compounds
Volume253-254
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit