Young adults’ pathways into homeownership and the negotiation of intra-family support: a home, the ideal gift

Oana Druta (Corresponding author), Richard Ronald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Young adults’ pathways into homeownership and the negotiation of intra-family support: a home, the ideal gift'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen